АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА М ЕТ

Велико Търново, ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 3, вх. Д
0887254466
Продукти Услуги    

Описание на дейността на АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА М ЕТ

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СЛЕДНИТЕ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗЛЗ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ И ПО ДОМОВЕТЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА АМБУЛАТОРНИ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИМУНИЗАЦИИ, ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ПРЕДПИСВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕКАРСТВА И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ МАНИПУЛАЦИИ - ЕКГ, ИНЖЕКЦИИ, ОБРАБОТКА НА РАНИ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА И НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ, НАПЪТВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.З, АЛ.4 ЗЛЗ - ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ, ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ.
Профилът на АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА М ЕТ е регистриран на адрес в Велико Търново, ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 3, вх. Д. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например ambulatoriia za individualna praktika za parvichna m et . Можете да се свържете с АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА М ЕТ по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА М ЕТ е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.