д-р Константин Димитров Герганов Специалист ортопедия и травматология

Варна, ул. Христо Смирненски №3, МБАЛ - гр.Варна към ВМА София
0887 648 519, 052 386323
Продукти Услуги    

Описание на дейността на д-р Константин Димитров Герганов

Основното поле на клинична дейност на д-р Герганов е травматизъм на опорно-двигателния апарат и дегенеративни ставни увреди. Д-р Герганов извършва операции на дългите кости, ендопротезиране на тазобедрена става, мекотъканна ортопедична хирургия, оперативно лечение на компресионни синдроми.
Профилът на д-р Константин Димитров Герганов е регистриран на адрес в Варна, ул. Христо Смирненски №3, МБАЛ - гр.Варна към ВМА София. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например d-r konstantin dimitrov gerganov . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от д-р Константин Димитров Герганов услуги написани на кирилица Tравматизъм на опорно-двигателния апарат, Оперативна дейност, Протезиране на тазобедрената кост, Стенозиращ тендовагинит или с латиница Travmatizam na oporno-dvigatelniia aparat, operativna dejnost, protezirane na tazobedrenata kost, stenozirasht tendovaginit . д-р Константин Димитров Герганов има обекти в следните градове: Варна или на латиница varna . Можете да се свържете с д-р Константин Димитров Герганов по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на д-р Константин Димитров Герганов е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.