Д-р Николина Петева Лекар по дентална медицина

Стара Загора, ул. Света Богородица 57
0887 303 445, 042 924 950
Продукти Услуги    

Описание на дейността на Д-р Николина Петева

Лекар по дентална медицина
Профилът на Д-р Николина Петева е регистриран на адрес в Стара Загора, ул. Света Богородица 57. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например d-r nikolina peteva . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от Д-р Николина Петева услуги написани на кирилица Козметичен бондинг, Екстракция на еднокоренов зъб, Екстракция на многокоренов зъб, Почистване на зъбен камък, Временни мостове (пластмаса), Вставка(лабораторна пломба) - композитна, Вставка(лята пломба) - метална, Керамични коронки, Коронки от металокерамика, Коронки от цирконий, Тотална протеза, Фотокомпозитни коронки, Лечение на бруксизъм, Метални коронки, Метални мостове, Мостове от металокерамика, Мостове от цирконий, Мостове от чиста керамика, Частична протеза от Еластична пластмаса – VALPLAST, Обучение на пациенти за спазване на орална хигиена, Отстраняване на плака, План за цялостно лечение, Предварителен преглед, Обтурации, Обтурации(пломби) - Фотокомпозит или с латиница kozmetichen bonding, ekstraktciia na ednokorenov zab, ekstraktciia na mnogokorenov zab, pochistvane na zaben kamak, vremenni mostove (plastmasa), vstavka(laboratorna plomba) - kompozitna, vstavka(liata plomba) - metalna, keramichni koronki, koronki ot metalokeramika, koronki ot tcirkonij, totalna proteza, fotokompozitni koronki, lechenie na bruksizam, metalni koronki, metalni mostove, mostove ot metalokeramika, mostove ot tcirkonij, mostove ot chista keramika, chastichna proteza ot elastichna plastmasa – VALPLAST, obuchenie na patcienti za spazvane na oralna higiena, otstraniavane na plaka, plan za tcialostno lechenie, predvaritelen pregled, obturatcii, obturatcii(plombi) - fotokompozit . Д-р Николина Петева има обекти в следните градове: Стара Загора или на латиница stara zagora . Можете да се свържете с Д-р Николина Петева по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на Д-р Николина Петева е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.