Д-р Здравка Карамфилова АИПМП ЕООД АМБУЛАТОРИЯ - ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ София

София, ж.к. МЛАДОСТ 1 бл. 99, вх. 3, ет. 5, ап. 10
0888 862 416

Здравни услуги

Д-р Здравка Карамфилова АИПМП ЕООД извършва разнообразни здравни услуги - прегледи,диагнози и др.