Детски Център СмАрт Занималня за деца 1 - 4 клас

София, ж.к. „Красно Село”, ул. „Хубча” 14, бл. 194 вх. Б
0887 451 423 http://www.detskicentarsmart.com

Основна дейност

Качествено овладяване и затвърждаване на учебния материал.

Създаваме условия и работим, 
за да осигурим балансирано детство чрез:

 • емоционално откликващи учители
 • подкрепящи родители
 • ценности и добродетели
 • здравни навици и балансирано хранене
 • време за игри навън
 • родолюбие, традиции и обичаи
 • социална ангажираност
 • ефективно общуване – решаване на конфликти, 
  печелене на приятели, умения за презентиране
 • осъзнатост да се учим от грешките си
 • самостоятелност
 • следване на мечтите си
 • пълноценно използване на свободното време
 • умения за работа в екип
 • развиване на емоционална интелигентност