Детски Център СмАрт Занималня за деца 1 - 4 клас

София, ж.к. „Красно Село”, ул. „Хубча” 14, бл. 194 вх. Б
0887 451 423 http://www.detskicentarsmart.com

Психологическа диагностика

Диагностиката се извършва с професионални стандартизирани методики:

DP-3 (developmental profile) Рейтинг скала за оценка на детското развитие от 0 -12г.

Невропсихологично изследване

DDЕ-2 Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)

Тестове за определяне на училищната готовност и др.

Изготвяне на индивидуални програми за работа, съобразени със специфичните потребности на всеки клиент.

Владислава Бочева – психолог, логопед, магистър по детско-юношеска и училищна психология, арттерапевт, арткоуч, специалист, обучен за работа с монтесори техники, метода „Детски умения“, Brain Gym, асоциативни карти OХ, общуване с емпатия и ненасилствена комуникация

Тел: 0883 31 37 45

email: vladislavaaleksieva29@gmail.com