Други

Отрасъл Други по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Други по градове

Община Попово, Попово кв.СЕЯШКА РАМПА

ЗАКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ЗЛАТЕН ПЛОД ЕООД ЧРЕЗ СДЕЛКА ПО СМИСЪЛА НА ЗППДОБП, ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ,...

Tел. 060844135
   

Община Попово, Попово бул. БЪЛГАРИЯ 108

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛСТВО, СЕЛСКО- СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е...

Tел. 060840064
   
Запитване

Община Омуртаг, Омуртаг ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 13

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ФИЗИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ...

Tел. 06052401
   
Запитване

Община Попово, Попово ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 1

ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С ЛОВНИ И РИБАРСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЛОВНИ БОЕПРИПАСИ, ЛОВНО ОРЪЖИЕ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С...

Tел. 060823876
   
Запитване

Община Чупрене, Търговище ул.ШИПКА 4, ап. 2

ТЪРГОВИЯ C: ГАЗ- ПРОПАН- БУТАН, ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ГОРИВО- СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА АВТОМОБИЛИ, ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И...

Tел. 060123975
   

Община Чупрене, Търговище ЖК. ЗАПАД, бл. 42, вх. А, ет. 4, ап. 12

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО,...

Tел. 060167498
   
Запитване

Община Попово, Попово ул. ВЪЗРАЖДАНЕ 52

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО...

Tел. 060823435
   

Община Попово, Попово ул. ВАРДАР 4

ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА...

Tел. 060824279
   

Община Чупрене, Търговище ул.ПРЕСЛАВ 38

САМО ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА: ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ...

Tел. 060163832
   

Община Чупрене, Търговище кв.ЗАПАД-1, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 9

САМО ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ...

Tел. 060164886
   
Запитване

Община Чупрене, Търговище кв.Запад

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, АКТИВНО ИЗДИРВАНЕ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПЕРИОДИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ С ТУБЕРКОЛОЗА И ХРОНИЧНИ НЕСПЕЦИФИЧНИ...

Tел. 060168888
   
Запитване

Община Генерал Тошево, Лозница ул. ДРУЖБА 35

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛ....

Tел. 06066212
   
 1  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200  210  220  230  240  250  260  270  280  290  300  310  320  330  340  350  360  370  380  390  400  410  420  430  440  450  460  470  480  490  500  510  520  530  540  550  560  570  580  590  600  610  620  630  640  650  660  670  680  690  700  710  720  730  740  750  760  770  780  790  800  810  820  830  840  850  860  870  880  890  900  910  920  930  940  950  960  970  980  990  1000  1010  1020  1030  1040  1050  1060  1070  1080  1090  1100  1110  1120  1130  1140  1150  1160  1170  1180  1190  1200  1210  1220  1230  1240  1250  1260  1270  1280  1290  1300  1310  1320  1330  1340  1350  1360  1370  1380  1390  1400  1410  1420  1430  1440  1450  1460  1470  1480  1490  1500  1510  1520  1530  1540  1550  1560  1570  1580  1590  1600  1610  1620  1630  1640  1650  1660  1670  1680  1690  1700  1710  1720  1730  1740  1750  1760  1770  1780  1790  1800  1810  1820  1830  1840  1850  1860  1870  1880  1890  1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000  2010  2020  2030  2040  2050  2060  2070  2080  2090  2100  2110  2120  2130  2140  2150  2160  2170  2180  2190  2200  2210  2220  2230  2240  2250  2260  2270  2280  2290  2300  2310  2320  2330  2340  2350  2360  2370  2380  2390  2400  2410  2420  2430  2440  2450  2460  2470  2480  2490  2500  2510  2520  2530  2540  2550  2560  2570  2580  2590  2600  2610  2620  2630  2640  2650  2660  2670  2680  2690  2700  2710  2720  2730  2740  2750  2760  2770  2780  2790  2800  2810  2820  2830  2840  2850  2860  2870  2880  2890  2900  2910  2920  2930  2940  2950  2960  2970  2980  2990  3000  3010  3020