Други

Отрасъл Други по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Други по градове

Община Добрич, Добрич ул.КУБРАТ 27

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,...

Tел. 0887443901
   

Община Добрич, Добрич ул.ХАЙДУТ ПЕЙО 12

ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,...

Tел. 058683609
   
Запитване

Община Балчик, Балчик ул.СТРУМА 32

ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ: ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА, КОНСУЛТАНСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА, ТЪРГОВСКО...

Tел. 057976838
   
Запитване

Община Добрич, Добрич ул.КАП.ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ 59

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ, ПРЕДЛАГАНЕ И ПРОДАЖБА НА КОМПЛЕКСНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО И...

Tел. 058845830
   

Община Добрич, Добрич ул. ОСМИ МАРТ 2

ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРАДНАТИ АВТОМОБИЛИ ВЪВ ВРЕДА НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОСВОБОЖДАВАНЕ НА...

Tел. 058601471
   

Община Добрич, Добрич ул. ОП. ДИМИТЪР КОВАЧЕВ, бл. 17, вх. Г, ет. 4, ап. 8

ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ...

Tел. 0887240522
   

Община Добрич, Добрич бул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 вх.Б ет.7 ап.31

ИНЖЕНЕРНО-ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТАЙЛИ, ВЪЗЛИ, ПРОТОТИПИ, МАШИНИ, ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ,...

Tел. 058605017
   
Запитване

Община Добрич, Добрич ул.ЦАР ПЕТЪР 2, вх. Г, ап. 22

ВЪНШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,...

Tел. 058600100
   

Община Добрич, Добрич ул.КАП.АНДРЕЕВ 3

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ГОРИВА И...

Tел. 058604921
   

Община Добрич, Добрич ул.ЦАР ПЕТЪР 9

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И...

Tел. 058626763
   

Община Добрич, Добрич бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ 88

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕРМОИЗОЛАЦИОННИ ПАНЕЛИ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ,...

Tел. 0887881583
   

Община Добрич, Добрич ул.ХАН КРУМ 21

Финансово-счетоводни услуги,покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от...

Tел. 058848379
   
Запитване
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  180  190  200  210  220  230  240  250  260  270  280  290  300  310  320  330  340  350  360  370  380  390  400  410  420  430  440  450  460  470  480  490  500  510  520  530  540  550  560  570  580  590  600  610  620  630  640  650  660  670  680  690  700  710  720  730  740  750  760  770  780  790  800  810  820  830  840  850  860  870  880  890  900  910  920  930  940  950  960  970  980  990  1000  1010  1020  1030  1040  1050  1060  1070  1080  1090  1100  1110  1120  1130  1140  1150  1160  1170  1180  1190  1200  1210  1220  1230  1240  1250  1260  1270  1280  1290  1300  1310  1320  1330  1340  1350  1360  1370  1380  1390  1400  1410  1420  1430  1440  1450  1460  1470  1480  1490  1500  1510  1520  1530  1540  1550  1560  1570  1580  1590  1600  1610  1620  1630  1640  1650  1660  1670  1680  1690  1700  1710  1720  1730  1740  1750  1760  1770  1780  1790  1800  1810  1820  1830  1840  1850  1860  1870  1880  1890  1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000  2010  2020  2030  2040  2050  2060  2070  2080  2090  2100  2110  2120  2130  2140  2150  2160  2170  2180  2190  2200  2210  2220  2230  2240  2250  2260  2270  2280  2290  2300  2310  2320  2330  2340  2350  2360  2370  2380  2390  2400  2410  2420  2430  2440  2450  2460  2470  2480  2490  2500  2510  2520  2530  2540  2550  2560  2570  2580  2590  2600  2610  2620  2630  2640  2650  2660  2670  2680  2690  2700  2710  2720  2730  2740  2750  2760  2770  2780  2790  2800  2810  2820  2830  2840  2850  2860  2870  2880  2890  2900  2910  2920  2930  2940  2950  2960  2970  2980  2990  3000  3010  3020