Елинс Инженеринг Електрически инсталации Варна

Варна, ул. НИКОЛА КЪНЧЕВ, 32, ет. 5, ап. 21
0888366631 http://elinseng.com/

Електроизграждане

Елинс Инженеринг” ЕООД предлага широка гама от услуги свързани с изграждането на различни видове електрически уредби и инсталации, системи за сигурност, и системи за пренос на глас и данни. Компанията притежава екип от специалисти за управление на собствени и външни проекти съставен от ръководител проект, технически ръководители, отговорник склад, снабдител, ръководители бригада, електромонтажници, общи работници и други доколкото това е необходимо.

Процесите по управлението на всеки един проект преминават през следните етапи: