Елком Експрес ЕООД

София, Люлин бл.279, магазин 106Д
0878276889, 02/8277541
Продукти Услуги    

Описание на дейността на Елком Експрес ЕООД

Водопровод, Отопление, Електроинсталации
Профилът на Елком Експрес ЕООД е регистриран на адрес в София, Люлин бл.279, магазин 106Д. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например elkom ekspres eood . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от Елком Експрес ЕООД услуги написани на кирилица Водопровод и Канализация, Електроинсталации, Отопление, Монтаж – демонтаж и ремонт на ключове и контакти, Преместване на контакти и ключове, Монтаж на перални миялни печки електроуреди, Монтаж на абсорбатори и аспиратори, Монтаж на дефектнотокови защити, Монтаж на контактори, Откриване кражба на ток, Преместване на ел. табла, Ремонт на ел. инсталации, Слаботокови инсталации, Смяна на витлови предпазители, Смяна на захранващи кабели, Монтаж и смяна на автоматични предпазители, Монтаж на осветителни тела и прожектори, Ремонт на стълбищно осветление, Монтаж на бойлери, Монтаж на електромери, Откриване и отстраняване на къси съединения, Преместване на бойлери, Ремонт на ел табла, Скрито осветление, Смяна крушки със светодиоди, Смяна на електро табла, Аварийни ремонти или с латиница vodoprovod i kanalizatciia, elektroinstalatcii, otoplenie, montaj – demontaj i remont na kliuchove i kontakti, premestvane na kontakti i kliuchove, montaj na peralni miialni pechki elektrouredi, montaj na absorbatori i aspiratori, montaj na defektnotokovi zashtiti, montaj na kontaktori, otkrivane krajba na tok, premestvane na el. tabla, remont na el. instalatcii, slabotokovi instalatcii, smiana na vitlovi predpaziteli, smiana na zahranvashti kabeli, montaj i smiana na avtomatichni predpaziteli, montaj na osvetitelni tela i projektori, remont na stalbishtno osvetlenie, montaj na bojleri, montaj na elektromeri, otkrivane i otstraniavane na kasi saedineniia, premestvane na bojleri, remont na el tabla, skrito osvetlenie, smiana krushki sas svetodiodi, smiana na elektro tabla, avarijni remonti . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от Елком Експрес ЕООД продукти написани на кирилица UPS ИНВЕРТОРИ, Алуминиеви Радиатори Favalli, Алуминиеви Радиатори Декорал RAGALL SPOT, Водомери Minol Zenner, Електрически Котли Акуатерм, Електрически Котли DALINE PTE BOSCH, Камини с водна риза Harmony E, Стоманена лира HOFMANN – хром, Алуминиеви Лири, Нагреватели за Лири Heatpol, Нагреватели за Лири CINI, Нагреватели за Лири Даркон, Нагреватели за Радиатори CINI, Нагреватели за Радиатори Heatpol, Нагреватели за Радиатори Даркон, Панелни Радиатори IMAS HEAD PLUS, Пелетна камина MARELI PS10, Стаен термостат Honeywell CM927, Стаен термостат Honeywell CM907, Стаен термостат EMMETI, Стаен термостат Honeywell CM707, Стаен термостат електронен AURATON 2025, Циркулационни помпи GRUNDFOS SOLAR, Циркулационни помпи GRUNDFOS UPS100, Циркулационни помпи Grundfos UPBASIC, Циркулационна помпа GRUNDFOS Alpha 2L, Циркулационна помпа Taifu, Циркулационна помпа GRUNDFOS Alpha 2 или с латиница UPS invertori, aluminievi radiatori Favalli, aluminievi radiatori dekoral RAGALL SPOT, vodomeri Minol Zenner, elektricheski kotli akuaterm, elektricheski kotli DALINE PTE BOSCH, kamini s vodna riza Harmony E, stomanena lira HOFMANN – hrom, aluminievi liri, nagrevateli za liri Heatpol, nagrevateli za liri CINI, nagrevateli za liri darkon, nagrevateli za radiatori CINI, nagrevateli za radiatori Heatpol, nagrevateli za radiatori darkon, panelni radiatori IMAS HEAD PLUS, peletna kamina MARELI PS10, staen termostat Honeywell CM927, staen termostat Honeywell CM907, staen termostat EMMETI, staen termostat Honeywell CM707, staen termostat elektronen AURATON 2025, tcirkulatcionni pompi GRUNDFOS SOLAR, tcirkulatcionni pompi GRUNDFOS UPS100, tcirkulatcionni pompi Grundfos UPBASIC, tcirkulatcionna pompa GRUNDFOS Alpha 2L, tcirkulatcionna pompa Taifu, tcirkulatcionna pompa GRUNDFOS Alpha 2 . Можете да се свържете с Елком Експрес ЕООД по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на Елком Експрес ЕООД е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.