ЕРГОН България ООД

София, ул. "Богатица" №1
029633591;9634494;:9634498
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ЕРГОН България ООД

конструкции "ЕРГОН България" ООД е основана през 1995г. Фирмата е българо-гръцко дружество. "ЕРГОН България" ООД проектира и изгражда промишлени метални конструкции и хладилни камери. Разполага с висококвалифициран инженерен и технически екип в областта на проектирането и строителството на промишлени сгради. Фирмата има изпълнени обекти на български и чуждестранни инвеститори в почти всички големи градове в страната - заводи, фабрики, складове, търговски сгради, сервизи, бензиностанции и др. Годишният прираст на фирмата е около 35%. "ЕРГОН България" ООД предлага на българския пазар и строителни материали от утвърдени европейски производители: топлоизолационни стени и поквирни панели с пълнеж от пенополиуретан или минерална вата, профилни ламарини и тънкостенни галванизирани профили за метални конструкции от KONTI HELLAS, Гърция и хладилни врати от MTH s.r.l., Италия. Всички материали са съпроводени с необходимите сертификати и разрешителни по европейското и българското законодателство. Производствена сграда на Coca Cola "ЕРГОН България" ООД притежава сертификати от Министерство на регионалното развитие и благоустройство и от Министрество на вътрешните работи. "ЕРГОН България" ООД има изградени десетки голами обекти в България: - “София Бевъридж” – представляваща “Coca Cola” – секционна метална канструкция с площ – 14 500 кв.м., изградена за 6 месеца с метална канструкция и панели, в това число и земните работи - Орбит ЕООД ~ 4000 кв.м. застроена площ , складова и администротивна сграда - “Стилмет София” – съществуващ навес с изградена зона 12 800 кв.м., почистване и ремонт на съществуващата покривна метална конструкция, допълнително укрепване на носещата метална конструкция, отводняване на сградата и монтаж на панели - Интраком България АД – повече от 120 базови стонции в цяла България - “ЕНА” ООД – реконструкция на съществуващ супермаркет, подови настилки, покривна конструкция, фасади, складове - “ШЕЛ България” ООД – повече от 14 бензиностанции в осем града, покривни канструкции - “К и К” ООД – представителство на “Panasonic” – склад със застроена площ 6000 кв. м., укрепване на конструкцията и монтаж на панели - “Стинд” – стъклопроизводство – изграждане на силоз с височина 30 м., метална конструкция, панели и вертикална планировка на обекта Производствена и складова база с администрация на фирма - “ЛЕТИЩЕ София” – кетъринг служби – подмяна и реконструкция на вътрешните помещения на площ 600 кв.м., помещения за кетъринг служби - “ЦУМ” – продажбен център – реконструкция на съществуващ покрив с площ 4500 кв.м. - “OMV” ~ 30 бензиностанции и газостанции - “АЛУМИЛ България” ООД – алуминиеви профили – проект и изграждане на пречиствателна станция, изграждане на складова база с площ 1 300 кв.м. - “ТРАНСКАПИТАЛ” ООД – склад с площ 5000 кв.м., конструкция с метални колони и монтаж на панели - “ТРАНСКАПИТАЛ” ООД – в момента започва изграждането на втори склад с площ 5 600 кв.м., конструкция с метални колони и монтаж на панели Административна сграда, склад и производствена част на Интерфудс ООД - “Букотон” ООД ~ 3 500 кв.м. фабрика за облекло – административна и производствена сграда и склад - “МАКТЕЛ” ЕООД – реконструкция на съществуваща фабрика за производство на облекла и цялостно изграждане на нова част с площ 800 кв. м. – метална конструкция, два етажа и монтаж на панели - “СУТЕКС” ООД – фабрика за облекло – подмяна на съществуваща метална конструкция и полагане на панели – 2 500 кв.м. - “КОНВОЙ” ООД – складове за козметика – почистване и реконструкция на съществуваща метална конструкция с площ 3000 кв.м. и окачен таван тип “АРМСТРОНГ” - “БОТОНАКИС Джи Ем Ес 2000” ЕООД – бизнес център ~ 3 300 кв.м. – в строеж – находящ се на бул.”България” - “ИНТЕРФУДС” ООД – административна сграда, склад и производствена част ~ 3 200 кв.м. – в строеж - “АЛ БАЗАЗ” ООД – бизнес център – фасада и покривна конструкция Бизнес Център - бул. България Също така “ЕРГОН България” ООД е изпълнил множество видове строителна дейност в съдружие с някои от най-големите български компании в различни отрасли на българския пазар като: “ЮПЕР” ООД – консервна фабрика, “ТУГИ” ООД – граждански и индустриално строителство, “ЮРАПЕЛ” ООД, “МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ” ООД, “ФРИГОТЕРМ” ООД, “ФРАМ” ООД, “БОКАР” ООД, “СОФИЯ МЕД” АД, “СТИЛМЕТ” АД – Варна, ЛУКОЙЛ България и т.н. както и чуждестранни фирми като: “KLITEHNIMA” – Румъния, “S&M&D COMPANY” – Югославия. Покрив на сградата на ЦУМ Складово - търговски комплекс "Европа" "ЕРГОН България" ООД развива своята дейност в повечето големи градове в България. Броят на клиентите до сега /2004/ е над 95 включително фабрики, заводи, складове и т.н. от всички браншове на индустрията. Фирмата имапредставителства в София, Бургас. Средния годишен прираст на фирмата е над 30-40%. "ЕРГОН България" ООД разполага с модерна техника и средства за изпълнение на строително монтажните работи. Качествата на материалите /гарантирани с EURO сертификати/ и монтаж, както и срокове на изпълнението му са приоритет номер едно за фирмената политика. Панели Контитерм Топлоизолиращите панели КОНТИТЕРМ се разделят на панели с изолация от полиуретан и минерална вата. Проектирани са така, че да изпълняват изискванията за топлоизолация: да не позволяват конденз на водни пари и да задоволяват нуждите на помещенията, в които се изисква среда с контролирана температура или с топлинен комфорт. Панелите с минерална вата придават на крайния покривен продукт, не само термоизолационни, но и звукоизолационни и огнеопорни качества. Този факт поставя панелите от минерална вата в категорията на отнеупорните материали. Топлоизолационните панели КОНТИТЕРМ се използват за покривно покритие и стенно ограждане на всички сгради с метална носеща конструкция. Топлоизолационните панели КОНТИТЕРМ намаляват не само строителната, но и цялостната стойност на сградата, поради факта, че осигуряват: - изолацията на пари - термоизалацията - звукоизолацията - естетиката, която предлагат, тъй като са вградени в един предварително конструктиран елемент, готов за поставяне. Също така осигуряват: - лесен и бърз монтаж - никакъв сервиз - икономия на важна енергия /топлинна – охлаждаща/ - огнеупорност - по-икономични изолирани съоръжения /хладилни, сушилни камери и т.н./ Панелите КОНТИТЕРМ се разпределят, както бе посочено и по-горе, на: - топлоизолиращи панели от полиуретан - топлоизолиращи и звукоизолиращи панели от минерална вата Панелите и от двете категории са подразделени, в зависимост от употребата им, на: - панели за покривно покритие, които се различават по буквата R /покрив/ в наименованието им - панели за странични покрития, които се различават по буквата W /стена/ Панелите от минерална вата се разделят съгласно техните качества на: - топлоизолиращи панели ХИПЕРТЕК, които се различават по буквата H в наименованието им - звукоизолационни панели СОНТЕК, които се различават по буквата S Дължина 1 - 13 м. освен панелите от руден памук, които са с дължина 1 - 9 м. /препоръчва се не повече от 6м., поради теглото/. Ширина 1 м. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА Тип/Качество на листовете: - Стомана Fe E 280 G топлопоцинкована /Z 275/ с дебелина 0,45/0,50/0,60 мм. - Цветна, топлопоцинкована /Z 275/ стомана Fe E 280 G с органично покритие суперполиестер 25/Е. Също така, по поръчка: - органични покрития Пластисол или PVDF с различни дебелини - INOX /неръждаема стомана/ - Гладък алуминий, награпавен и цветен - Алуминиево фолио Пълнеж /вътрешен материал/: - пяна от полиуретан: Плътност 40 - 2кг./кв.м. - EN ISO 845 Граница на пожароустойчивост: M1, M2, M3 - DIN 4102 Процент на пори 90-95 - DIN 4102 - минерална вата - Плътност 120 кг/м3 - EN ISO 845 Границата на пожароустойчивост: Мо - DIN 4102 Външна/Вътрешна конфигурация - покривни панели /R/: Външният лист е с трапецовидна ламарина тип Nergal 42.1000 с 4 трапеца с височина 42 мм., на еднакви разстояния 250 мм. Вътрешният лист е леко оребрен, KSH 02 с ребра с ширина 40 мм. и дълбочина 3 мм. - панели за стенно ограждане /W/, са тип KSH 02, и се предлагат с дeбелини на ламарината 0,45/0,50/0,60 мм. Панелите за стенно ограждане /W/ се различават по вида на повърхността на ламарината, и се разпределят в следните три категории: - панели с лека форма - гладки панели - панели тип “Микроневратура” СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО EN ISO 9002 Строгият контрол по време на производството на продуктите, гарантира тяхното неоспоримо качество. Също така, качеството на нашите продукти се гарантира и от тяхната издържливост на всякакъв вид корозии. За по-доброто складиране на панелите, трябва да се обръща особено внимание както на превоза, така и на складирането им. Товаренето и разтоварването на палетите трябва да се изваршва, използвайки подходяща подемна машина/мотокар/ или кран, снабден с ремък за повдигане и колани от текстилен материал. Палетите трябва да се складират на сухо, покрито място с добро проветряване. Също така, палетите трябва да са опрени на дървени греди, поставени на разстояние 1м, така че да се получи наклон на палетите 5. ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА Трапецовидната и профилирана ламарина, се използват широко последните години във всички стадии на облицоване на различни видове сгради. Изборът на определените материали се основава както на изискванията за естетика и функционалност на всяка сграда, така и в зависимост от техническите характеристики на материала, свързани с издръжливостта му на външни въздействия, характерни за съотвитния район. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА Освен вида, основно значение за устойчивостта на профилираната ламарина имат и механичните свойства и дебелината на материала. Факторите, които играят роля за избора между различните материали /стомана, алуминий и т.н./ са: механична устойчивост, пластичност, огъване, собствено тегло, устойчивост на корозия и икономотехнически параметри. Стоманата, например, има три пъти по-голям модул на еластичност от алуминия, но също така е и три пъти по-тежка от него. Повърхностното покритие за защита на ламарината от корозия и т.н., също е много важен параметър. Произвеждат се следните типове поцинкована ламарина ”Konti” - стомана Fe E280 G топлопоцинкована /Z 275/ с дебелини 0.5-1.5 мм. - топлопоцинкована стомана Fe E280 Gс Zn 275 и полиестерно покритие с цвят по RAL 25/E. Също така, по поръчка: - органични покрития – Пластисол /PVC/ или /PVDF/ с различни дебелини. - Метални покрития GALFAN /Zn-Al/, GALVALLIA /Fe-Zn/, ALUSI /Al-Si/ EZ. Други материали: - INOX /неръждаема стомана/ - Гладък алуминий, /награпавен/ и цветен ВИДОВЕ ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА KSH 35 - Профилирана ламарина - ширина: 1.0м. - KSH - дължина: 0.5 – 14.0 м. - дебелина: 0.5-0.6-0.75-1.0-1.25мм. - използва се за преградни стени на промишлени помещения, облицовка на промишлени врати, елемент от послоен монтаж при изолация на промишлени сгради KSH 50 - Профилирана ламарина тип KSH 50 - ширина: 1.0 м. - дължина: 0.5 - 14.0 м. - дебелина: 0.5 - 0.6 - 0.75 - 1.0 - 1.25 мм. - използва се за: елементи при послоен монтаж на покривни и стенни изолации, покривно покритие, страничен ъглов елемент закръглен по зададен радиус. KSH 98/100 - Профилирана ламарина тип KSH 98/10050 - ширина: 0.855 - 0.81 м. - дължина: 0.5-12.0 м. - дебелина: 0.75 - 1.0 - 1.25 мм. - използва се за: покривно покритие, остатъчен кофраж при ламарино-бетонови плочи, стенни ограждания при големи подпорни разстояния. МУРЕСКО - Профилирана ламарина тип МУРЕСКО - ширина: 0.4 - дължина: 0.5 - 12.0 м. - дебелина: 0.75 - 1.0 мм. - използва се за стенни ограждения на сгради с естетични изисквания /като например Супер Маркет, спортни центрове, търговски центрове и т.н./, като едновременно задоволява изискванията на новите норми за пожарозащита, при използване на огнеупорни материали /минерална и стъклена вата/. НЕРГАЛ 42.1000 - Профилна ламарина НЕРГАЛ 42.1000 - полезна широчина: 1.0 м. - дължина: 0.5 - 14.0 м. - дебелина: 0.5 - 0.6 - 0.75 - 1.0 мм. - използва се за покритие на покриви, стенни ограждения на сгради, както използване при производство на топлоизолационни панели. ПЕРФОРИРАНИ ЛАМАРИНИ - Профилираните ламарини тип KSH 35, KSH 50, NERGAL 42.1000 - ширина: 1.0 м. - дължина: 1.0 - 14.0 м. - дебелина:0.5 - 0.6 - 0.75 - 1.0 - 1.25 мм. - произвеждат се и като перфорирани, които се използват като вътрешен елемент при звукоизолиращи системи за промишлени сгради, спортни центрове, както и за външни архитектурни облицовки. ЗВУКОИЗОЛИРАЩА СИСТЕМА PHONESCO Звукоизолиращата система PHPNESCO е изолираща етажна система, със звукоизолиращи и звуково абсорбиращи свойства. Състои се от две стоманени рола във вид на трапец, в средата на който се поставя платка от руден памук /с гъстота 60 - 80 кг/м3/. Свръзката между стоманените рола се извършва чрез наклонена греда тип Я. Закрепването на материалите, от които се състои системата, на металната носачка, се основава на самозадвижващи себолтове /с диаметър 5.5 - 6.3мм./. Отличният принос на изолиращият материал /руден памук/ за топлоизолиращите и акустични способности на покритието, прави определеният избор идеален за помещения с изисквания за контролирана температура и намаляване на звука. СИСТЕМА ЗА ЗВУКОВА АБСОРБАЦИЯ АКУСТИК Звукоизолиращата система АКУСТИК е изолираща система за странично покритие, с подобни свойства като тези на етажната система. Състои се от вътрешен стоманен профил тип КАСЕТ и външно трапецово руло, във вътрешността на което се поставя изолиращия материал /по-точно руден памук/. Разликата от етажната система се състои в това, че не е нужно поставянето на допълнителни елементи за свръзка на външна-вътрешна стена, но и в отличният естетичен резултат на вътрешното помещение. Прилага се при сгради с изисквания: търговски центрове, гимнастически салони, супер маркет и т.н. ИЗВИТИ ПРОФИЛИ Повечето категории на профили се произвеждат и извити, задоволявайки по този начен изискванията за специални конструкции, но и за новаторско архитектурно планиране. ПРОЗИРАЩИ ПАНЕЛИ Последните години прозиращите панели са придобили голяма известност като строителни материали за естествено осветление на сгради, благодарение на тяхната издръжливост към остаряване. Употребата на прозрачни панели се разпространи изцяло в сферата на сградните конструкции, като например при промишлени предприятия, складове, затворени гимнастически зали, търговски центрове и т.н. Големината на процента на осветление, което предлагат, ги определя като материали с високо качество предназначени за етажи на сгради, толкова в промишления свят, колкото и за обикновени покрития /като например селскостопански съоръжения, парници, строителни площадки и т.н./. Състоят се от полиестерен ритин с метакриличен метилестер, двойно подкрепен, което му придава прозрачност, с издръжливост на остаряване. Прозрачните панели се поставят лесно и бързо и се прикрепят без проблеми на много видове покрития. Предлагат се във всички дължини, до 8 м. /за по-големи дължини само по поръчка/. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДДРЪЖКА Специализираните елементи на КОНТИ се произвеждат в голяма гама от качество, метални рула, дебелина и листове. Стандартните спуциализирани елементи са така планирани, че да задоволяват нуждите на повечето сградни покрития. Произвеждат се от поцинковани цветни стоманени рула, с дължина да 8м. /за дължини >6м. по уговорка/. Фирмата КОНТИ предлага цялостно техническа поддръжка при избора на подходящите специализирани елементи. Покрив вид трапец: - ширина: 500 - 2000 мм. - дължина: 1000 мм. - дебелина: 0.45 - 0.75 мм. “Капа” на странично покритие: - ширина: 312 - 625 мм. - дължина: 500 - 6200 мм. - дебелина: 0.5 - 1.25мм. Преден корниз /фронтон/: - ширина: 417 - 1250 мм. - дължина: 500 - 6200 мм. - дебелина: 0.6 - 1.25 мм. Гребен за запълване на празноти /завършване на покрив/: - ширина: 150 мм. - дължина: 1250 мм. - дебелина: 0.5 - 0.75 Ъгъл на сграда: - ширина: 417 - 625 мм. - дължина: 500 - 6200 мм. - дебелина: 0.75 - 1.25 мм. Среден отводнителен канал: - ширина: 750 - 1250 мм. - дължина: 500 - 6200 мм. - дебелина: 1.0 - 2.5 мм. ПОДПОРНИ И ЗАКРЕПВАЩИ МАТЕРИАЛИ Подпората и закрепването на облицовъчните материали /по-точно на топлоизолиращия панел, на листовете трапец и т.н./ са фактори, които принасят значително за окончателният естетичен и функционален резултат на всяка конструкция. Изборът на подходящите подпорни и закрепващи материали, изисква голямо внимание и е нужна помощта на отдела за техническа подкрепа на нашата фирма.
Профилът на ЕРГОН България ООД е регистриран на адрес в София, ул. "Богатица" №1. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например ergon balgariia ood . Можете да се свържете с ЕРГОН България ООД по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ЕРГОН България ООД е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.