ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИ ООД

Търговище, ул.ПРЕСЛАВ 38
060163832
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИ ООД

САМО ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА: ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ, ОБЕМА, ВИДА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ И ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СКЛЮЧВА СДЕЛКИ И ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГОРНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
Профилът на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИ ООД е регистриран на адрес в Търговище, ул.ПРЕСЛАВ 38. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например grupova praktika za parvichna meditcinska pomosht-medi ood . Можете да се свържете с ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИ ООД по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИ ООД е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.