ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВИТА ООД

Търговище, кв.ЗАПАД-1, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 9
060164886
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВИТА ООД

САМО ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ, ОБЕМА, ВИДА, ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ И ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЯ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СКЛЮЧВА И СДЕЛКИ И ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГОРНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
Профилът на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВИТА ООД е регистриран на адрес в Търговище, кв.ЗАПАД-1, бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 9. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например grupova praktika za parvichna meditcinska pomosht-vita ood . Можете да се свържете с ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВИТА ООД по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВИТА ООД е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.