Инженер Тодоров ЕТСтроителна фирма Димитровград

Димитровград, ул. Христо Г. Данов 2, вх. А
0888210233, 039166169 http://www.engineertodorov.com

Изработка и монтаж на метални конструкции

  • Желязо-решетъчни кули, стълбове, мачти и други
  • Етажни надстройки за жилищни и промишлени сгради
  • За супермаркети, МОЛ, складови помещения
  • За фасадна обицовка
  • Огради,портали,врати,парапети,прозорци,ръкохватки
  • Цистерни, резервоари, тръби
  • Стоманобетонови елементи и конструкции
  • Паркови съоръжения/ люлки, пързалки, детски площадки, пейки/