Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община София, София гр. София, ж.к. "Надежда", ул. "Христо Силянов" № 77

Tел. 02 936 1227 (ДК
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Надежда", ул. "Христо Силянов" № 77

Tел. 02 936 1227/ в.
   

Община София, София гр. София, ул. "Георги Измирлиев" № 8

Tел. 02 859 4167
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Суха Река", ул. "Емануил Васкидович" № 51

Tел. 02 945 0306
   

Община София, София ул. Николай Коперник № 9

Общопрактикуващ лекар.

Tел. 0888 904 939
02 97 11 137
   

Община София, София бул. Евлоги Георгиев № 108

Общопрактикуващ лекар

Tел. 0898 513 137
02 94 44 149/ в.
   

Община София, София ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7

Общопрактикуващ лекар.

Tел. 0888 232520
   

Община София, София гр. София, ул. "Крайречна" № 10

Tел. 02 961 3220
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Суха Река", ул. "Емануил Васкидович" № 51

Tел. 02 847 5860
   

Община София, София гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 191

Общопрактикуващ лекар

Tел. 0888982719
   

Община Етрополе, Етрополе ул. Бригадирска № 1

Общопрактикуващ лекар

Tел. 0897 466 392
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Надежда", ул. "Христо Силянов" № 77

Tел. 02 936 1227/ в.