Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 2, ДКЦ 2, каб.102

Tел. 044 622770
0889 328973
   

Община Сливен, Сливен ул. Криволак № 11, ет.2, каб.5

Общопрактикуващ лекар.

Tел. 0888 201 415
   

Община Сливен, Сливен бул. Стефан Караджа № 2, ДКЦ 2, каб.55

Общопрактикуващ лекар

Tел. 0898 680 834
044 61 19 47
   

Община Нова Загора, Нова Загора гр. Нова Загора, ул. "Петър Бакалов" № 1, МЦ 1

Tел. 0457 62180
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, ДКЦ 1, каб.84

Общопрактикуващ лекар

Tел. 044 611424
0887215800
   

Община Сливен, Сливен ул. Стефан Караджа № 2, ДКЦ 2, каб.26

Общопрактикуващ лекар

Tел. 0898 266 102
044 61 19 56
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 2, ДКЦ 2, каб.55

Tел. 0887 171586
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2-А, ДКЦ 1, ет.4

Tел. 044 611471
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2А, ДКЦ 1, ет.1, каб.1

Tел. 044 611401
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2-А, ДКЦ 1, ет.4

Tел. 044 611471
   

Община Нова Загора, Нова Загора гр. Нова Загора

Tел. 0457 62180
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Христо Ботев" № 2А, МБАЛ-Сливен, каб.83

Tел. 044 611840