Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община София, София гр. София, бул. "Св. Георги Софийски" № 1, УМБАЛ "Александровска"

Tел. 02 9230 465
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 24, каб.302

Tел. 0889 703219
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2, каб.30

Tел. 0301 62666
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2

Tел. 0301 62666
0301 62208 (ДКЦ
   

Община Бойчиновци, Мадан гр. Мадан, ул. "Перелик" № 9

Tел. 0308 2228 (МЦ М
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2

Tел. 0301 62831 (МЦ
   

Община Смолян, Смолян бул. "България" № 2, МБАЛ Смолян, ет. 1, Приемно-консултативен блок, каб.6

Нервни болести

Tел. 0888 639252
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2, АГ поликлиника, каб.8

Tел. 0889 748574
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2

Tел. 0301 62831 (МЦ
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 2, ДКЦ-2, каб.85

Нервни болести

Tел. 0889 465820
044 662836 (ДКЦ
http://todorov-doctor.com
   
Запитване

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, ет.2

Tел. 044 618000 (ДКЦ
   

Община Нова Загора, Нова Загора гр. Нова Загора, ул. "Петър Бакалов" № 1

Tел. 0457 63067