Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община Варна, Варна бул. Цар Освободител №150, ет. 1 в сградата на ДКБ,

Tел. 611-234
   

Община Варна, Варна гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бул. "Константин и Фружин" и ул. "Дебър" №13

Tел. 052 510397
0878 649277
   

Община Варна, Варна гр.Варна,бул."Съборни"24,ет.3,

Tел. 612 153
   

Община Варна, Варна гр. Варна, пл. "Славейков" №1

Tел. 052 692021
   

Община Белослав, Белослав гр. Белослав, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 27

Tел. 05112 2122
0893 433033
   

Община Варна, Варна гр. Варна, кв. "Чайка", ул. "Никола Вапцаров" № 2

Tел. 052 786915
052 786900
   

Община Суворово, Суворово гр. Суворово, ул. "Стефан Караджа" № 2 и гр. Девня, ул. "Петрича" № 10

Tел. 0519 92162
0519 92642
   

Община Варна, Варна гр. Варна, ул. "Отец Паисий" №4

Tел. 052 602640
   

Община Варна, Варна гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100

Tел. 052 6926/ 317
052 6926/ 331
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" №1, каб. 205, МЦ "Царица Йоанна"

Tел. 0518 47353
   

Община Варна, Варна гр. Варна, ул. "Атанас Георгиев" №55, ет. 1

Tел. 052 609903
   

Община Варна, Варна гр. Варна, УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, Първа Клиника по нервни болести

Tел. 052 978627
052 978513