Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община София, София Р-НОБОРИЩЕ,БУЛ.ЕВЛОГИГЕОРГИЕВ№108,

Tел. 846 3550
   

Община София, София Р-НИЛИНДЕН,УЛ.КОНЬОВИЦА№65,

Tел. 921 3219
   

Община София, София гр. София, р-н Сердика, бул. „Мария Луиза” № 191 „Диагностично консултативен център VІІ София” ЕООД

Tел. 02/8033600
02/8033601
   

Община София, София Р-Н "ТРИАДИЦА", УЛ. "ЗДРАВЕ" № 2 /УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" ЕАД/

Tел. 895 6027
   

Община София, София Р-НБАНКЯ,УЛ."ГЕОРГИСАВАРАКОВСКИ"№15,

Tел. 997 7124
   

Община София, София Р-НОБОРИЩЕ,УЛ."ИСКЪР"№22,

Tел. 986 5024
   

Община София, София Р-НОВЧАКУПЕЛ,Ж.К.ОВЧАКУПЕЛ,БЛ.521,ВХ.Д,АП.52,

Tел. 956 3986
   

Община София, София Р-НКРАСНОСЕЛО,БУЛ.ЦАРБОРИСІІІ№54,

Tел. 952 6623
   

Община София, София Р-НКРАСНОСЕЛО,УЛ."ПЧЕЛА"№8,

Tел. 855 8731
   

Община София, София "Р-Н ""ВЪЗРАЖДАНЕ"", УЛ. ""ЦАР СИМЕОН"" № 145; БУЛ. ""АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ"" № 127"

Tел. 831 0046
   

Община София, София Р-НКРАСНОСЕЛО,УЛ.СТ.ТОШЕВ№15-17,

Tел. 955 7225
   

Община София, София Р-НИЗГРЕВ,УЛ.НИКОЛАГАБРОВСКИ№20,

Tел. 868 8082