Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кардиологично отделение

Tел. 0361 68319
0361 68368
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53

Tел. 0361 64547 (МЦ
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кардиологично отделение

Tел. 0361 68319
0361 68368
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53

Tел. 0361 64547 (МЦ
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кардиологично отделение

Tел. 0361 68319
0361 68368
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кардиологично отделение

Tел. 0361 68319
0361 68368
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "България" № 53

Tел. 0889 564811
0361 80559
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, ул. "Васил Априлов" № 5

Tел. 0361 80143
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Тракия" № 19

Tел. 0361 66555 (ДКЦ
   

Община Ардино, Ардино гр. Ардино, ул. "София" № 14

Tел. 0899 711958
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" № 24

Tел. 058 601082
0885684979 (МЦ
   

Община Добрич, Добрич ул. "Христо Смирненски" № 2

Кардиолог.

Tел. 058 580111
058 580222