Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53

Tел. 0361 64547 (МЦ
   

Община Кърджали, Кърджали Славянска № 9

Tел. 0888 265250
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Тракия" № 11, "Тракийски клуб"

Tел. 0361 85865
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Тракия" № 19

Tел. 0361 66555 (ДКЦ
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Ендокринологично отделение

Tел. 0361 68317
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, бул. "25-ти Септември" 17, вх.В, ап.1 и ул. "Д. Петков" № 3

Tел. 0888 425969
058 601474 (ДК
   

Община Добрич, Добрич ул. "Панайот Хитов" № 33, вх.А, ап.1

Ендокринология и болести на обмяната

Tел. 0899 225973
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Хр. Смирненски" № 2

Tел. 058 580111
058 580222
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Д. Петков" № 3 и гр. Тервел, ул. "Стара планина" № 2

Ендокринология и болести на обмяната

Tел. 058 601474 (ДКЦ
0886 858106
   

Община Севлиево, Севлиево гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 60

Tел. 0675 34502 (Кли
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" № 2

Tел. 066 803343 (МЦ
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 1

Tел. 066 876424