Лекари

Отрасъл Лекари по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари по градове

Община Каварна, Каварна гр. Каварна, ул. "Васил Левски" № 36

Tел. 0570 82103 (МЦ
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 4, ет.1 и гр. Варна, кв. "Чайка", ул. "Никола Вапцаров" № 2

Tел. 0888 561649
052 786904
   

Община Тeрвел, Тервел гр. Тервел, ул. "Стара Планина" № 2

Tел. 0898 594035
   

Община Балчик, Балчик гр. Балчик, кв. "Балик", бл.6, вх.Б, ап.18

Tел. 0887 356608
0579 76201
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 68

Tел. 058 600854 (ДКЦ
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, бул. "25-ти Септември" № 45

Tел. 0888 644810
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 68

Tел. 058 600854 (ДКЦ
   

Община Балчик, Балчик гр. Балчик, ул. "Черно море" № 27

Tел. 0579 73073
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Д. Петков" № 3

Tел. 058 601474 (ДКЦ
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Ивайло" № 1

Tел. 066 876424
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Трети март" № 3

Tел. 066 813337
066 813390
   

Община Севлиево, Севлиево гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 147

Tел. 0675 34215
0675 34525 (МЦ