Лекари - Петрич

Отрасъл Лекари - Петрич по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари - Петрич по градове

Община Петрич, Петрич ул. "Рокфелер" №52, бл. А, ет. 3

Д-р Вера Димитрова Бекярова е специалист по рехабилитационна медицина.

Tел. 0898 636407
0745 67856
   

Община Петрич, Петрич ул. Рокфелер №70

Христо Френгов е лекар, специалист по ушни, носни, гърлени болести, кандидат на медицинските науки, магистър по здравна политика и мениджмънт на...

Tел. 0898 606 384
0745 90870
   
Запитване

Община Петрич, Петрич ул. "Рокфелер" №52, бл. Б, ет. 2

Д-р Наталия Димитрова Кръжанова е специалист УНГ.

Tел. 0887 882778
   

Община Петрич, Петрич ул. Рокфелер №70, бл. А, ет. 1, каб. 105

Психиатрия

Tел. 0898 422 637
   

Община Петрич, Петрич ул. Рокфелер №70, каб. 7

Пневмология и фтизиатрия.

Tел. 0887 552 151
074 56 70 97
   

Община Петрич, Петрич ул. Рокфелер №52, ет. 2, каб. 211

Пневмология и фтизиатрия

Tел. 0884 909 350
0745 60 664
   

Община Петрич, Петрич ул. Рокфелер №52 и ул. С. Врачански №1

Очни болести

Tел. 0899 884 815
074 52 18 75
   

Община Петрич, Петрич гр. Петрич, ул. "Рокфелер" №52

Tел. 0745 69734
   

Община Петрич, Петрич гр. Петрич, ул. "Рокфелер" №52, бл. А, ет. 2, каб. 56,57

Tел. 0745 67055
0889 436590
   
Запитване

Община Петрич, Петрич ул. Рокфелер №70, бл. А, ет. 1

Д-р Митко Димитров Циканделов е специалист ортопед.

Tел. 0897 802 820
074 56 97 43
   

Община Петрич, Петрич гр. Петрич, ул. "Рокфелер" №52, бл. А, каб. 108

Tел. 0878 104136
   

Община Петрич, Петрич гр. Петрич, ул. "Рокфелер" № 70, бл. А, ет. 2, каб. 20

Tел. 0888 947451