Лекари - Провадия

Отрасъл Лекари - Провадия по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Лекари - Провадия по градове

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" №1

Tел. 0886 472857
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" № 27

Tел. 0518 47000
0887 522874
   

Община Провадия, Провадия ул. "Цар Освободител" №27 и гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" №33-35

Ревматология. Специалист вътрешни болести.

Tел. 0888 601179
052 311365
   

Община Провадия, Провадия ул. "Георги Димитров" №1 и гр. Варна, бул. "Република", тяло Д, ет. 3

д-р Петя Ангелова Мерджанова е специалист по психиатрия.

Tел. 0887 432975
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Г. Димитров" №1 и ул. "Цар Освободител" №1

Tел. 0518 42181
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. Ж. Йорданов №1А

Д-р Георги Бенев Станев е специалист офталмолог.

Tел. 0898 888 708
051 84 28 53
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Георги Димитров" № 1 и гр. Вълчидол, ул. "Толбухин" № 5

Tел. 0518 42181
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Георги Димитров" № 1 и гр. Вълчидол, ул. "Толбухин" № 5

Tел. 0518 42181
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" № 27

Tел. 0518 6915
0889 894649
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Георги Димитров" № 12

Tел. 0518 45154
   

Община Провадия, Провадия ул. "Цар Освободител" № 1

Общопрактикуващ лекар.

Tел. 0518 4916
0887 956138
   

Община Провадия, Провадия гр. Провадия, ул. "Георги Димитров" №12

Tел. 0518 45154