Анестезиология и интензивно лечение

Община Перник, Перник гр. Перник, ул. "Брезник" № 2, МБАЛ "Рахила Ангелова", ОАИЛ

Tел. 076 688210
076 68822
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Свети Иван Рилски" №3

Tел. 034 445272
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Свобода" №17

Tел. 034 446935
034 446936
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Свети Иван Рилски" №3

Tел. 034 445272
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15, МБАЛ "Пазарджик" АД, ОАИЛ

Tел. 034 408608
034 408536
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Свети Иван Рилски" №3

Tел. 034 445272
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 50

Tел. 034 406166
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Сирма Войвода" № 2, МБАЛ Монтана АД, ОАИЛ

Tел. 096 308881 до 8
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Сирма Войвода" № 2, МБАЛ Монтана АД, ОАИЛ

Tел. 096 308881 до 8
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Цар Барис ІІІ" № 11, ст.214 и ул. "Сирма войвода" № 2, МБАЛ Ловеч, ОАИЛ

Tел. 096 308881/ вът
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Сирма Войвода" № 2, МБАЛ Монтана АД, ОАИЛ

Tел. 096 308881 до
   

Община Ловеч, Ловеч гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27, МБАЛ Ловеч АД, ОАИЛ

Tел. 068 603381/ в.