Детска кардиология

Община София, София гр. София, ул. "Коньовица" № 65

Tел. 02 9211 211 (МЦ
   

Община София, София гр. София, кв. "Красно село", ул. "Съвет на Европа" № 1 (МЦ "Надежда")

Tел. 0887 606830
тел./факс: 02 9
   

Община София, София гр. София, ул. "Коньовица" № 65

Tел. 02 927 3840
02 921 3250
   

Община София, София гр. София, ул. "Коньовица" № 65 и ул. "Уилям Гладстон" № 17

Tел. 02 9211 211 (МЦ
02 980 4162
   

Община София, София гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 52А

Tел. 0700 12 131 (МЦ
0888 751936
   

Община София, София гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 52А, каб. 10

Tел. 0888 815400
   

Община София, София ул. "Коньовица" № 65 и ул. "Уилям Гладстон" № 17

Детска кардиология

Tел. 02 9211 211 (МЦ
0898 505857
   

Община София, София гр. София, бул. "Никола Вапцаров" № 51Б

Tел. 02 403 4000 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Ами Буе" № 27 -29

Tел. 02 952 4297
0888 223062 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ул. "Коньовица" № 65

Tел. 02 9211 211 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ул. "Найден Геров" № 2

Tел. 02 9521 814
02 8154 239 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ул. "Найден Геров" № 2

Tел. 02 9521 814
02 8154 239 (МЦ