Детска клинична хематология и онкология

Община София, София гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Ами Буе" № 27 -29

Tел. 02 952 4297
02 952 5737
   

Община Варна, Варна гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" №1, УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, Клиника по детска клинична хематология и онкология

Tел. 052 302947
052 978352
   

Община Варна, Варна гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" № 1, УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, Клиника по детска клинична хематология и онкология

Tел. 052 302947
052 978352
   

Община Варна, Варна гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" № 1, УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, Клиника по детска клинична хематология и онкология

Tел. 052 978387
   

Община Стара Загора, Стара Загора ул.Ген.Столетов 25

Д-Р ВЕСКА ИВАНОВА е специалист хематолог с богат опит в медицината, като нейните компетентности са клинична хематология и вътрешни болести....

Tел. 0887601737
   
Запитване