Клинична алергология и детски болести

Община София, София гр. София, бул. "Прага" № 14

Tел. 02 952 5940
0879 425940
   

Община София, София гр. София, бул. "Христо Ботев" № 120

Tел. 02 915 8534
02 9158 510
   

Община София, София гр. София, район "Илинден", ул. "Коньовица" № 65

Tел. 02 9213 200
02 9213 274 (ДК
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Ами Буе" № 27 -29

Tел. 02 952 4297
02 952 5737
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул. "Мали Богдан" №23

Tел. 0888 440778
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул. "Света Гора" №1, ет.2

Tел. 032 632611
0888 217846
   

Община Варна, Варна гр. Варна, ул. "Илинден" №1, вх. Б, ет. 2, каб. 214

Tел. 0887 414287
   

Община Варна, Варна гр. Варна, бул. "Съборни" №40

Tел. 052 603802