Клинична имунология

Община София, София гр. София, ул. "Урвич" № 13А

Tел. 02 9581 230 (за
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" № 91, МДЛ по имунология към УМБАЛ Плевен

Tел. 064 886741
064 886778
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" № 91, МДЛ по имунология към УМБАЛ Плевен

Tел. 064 886741
064 886778
   

Община Варна, Варна гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" № 1, УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, Лаборатория по клинична имунология

Tел. 052 302851/ в.