Клинична лаборатория

Община Панагюрище, Панагюрище гр. Панагюрище, ул. "Д-р Лонг" №3

Tел. 0357 62195
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" №50

Tел. 034 406166
   

Община Пещера, Пещера гр. Пещера, ул. "Нешо Чипев" №1

Tел. 0350 63637
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15, МБАЛ Пазарджик АД, Клинична лаборатория

Клинична лаборатория

Tел. 034 408702
0882 805639
   

Община Пещера, Пещера гр. Пещера, ул. "Георги Зафиров" № 1

Tел. 0350 65639
0350 65739 (ДКЦ
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Свети Архангел" № 19А

Tел. 034 440348
034 443248
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 2, МБАЛ Ловеч, Клинична лаборатория

Tел. 096 308881 до 8
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Цар Борис III" № 22, ет.1

Tел. 096 306165 (СМД
   

Община Троян, Троян гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 253

Tел. 0670 62701
0670 62702 (СБА
   

Община Ловеч, Ловеч бул. "България" № 3, ет. 1

Клинична лаборатория

Tел. 0888 540946
068 622617
   

Община Кюстендил, Кюстендил гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, Клинична лаборатория

Tел. 078 550261/ в.
   

Община Дупница, Дупница гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

Tел. 0701 51823 до 2