Лекар, съдебна медицина

Община Кюстендил, Кюстендил гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, Отделение съдебна медицина

Tел. 078 550261/ в.
   

Община Видин, Видин гр. Видин, бул. "Цар Симеон Велики" № 119

Tел. 094 602131/ вът