Медицинска паразитология

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" 15А

Tел. 032 602348
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8А

Tел. 064 886422 - Ре
064 886357
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Александър Батенберг" № 7

Tел. 064 804503 (МЦ
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Константин Величков" № 50

Tел. 034 406166 (ДКЦ
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 5 и ул. "Христо Смирненски" № 2

Tел. 058 603123 (МЦ
058 580111 (МЦ
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Трети март" № 3

Tел. 066 813347
066 813390
   

Община Варна, Варна гр. Варна, ж.к. "Младост" № 163

Tел. 052 571818
   

Община Варна, Варна гр. Варна, бул. "Христо Смирненски" №1

Tел. 052 302947