Медицинска паразитология - ������������

Община Стара Загора, Стара Загора гр. Стара Загора, ул. "Св. Отец Паисий" №87, вх. А, ет. 3

Tел. 042/664233 042
   

Община София, София гр. София, бул. "Акад. Иван Евст. Гешов" № 17

Tел. 02 952 3780
02 952 3781 (СБ
   

Община София, София гр. София, ул. "Янко Сакъзов" № 26 (НЦЗПБ)

Tел. 02 944 6999/ в
329
   

Община София, София гр. София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15

Tел. 02 952 5878 (ДК
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Младост 3", бул. "Свето Преображение" № 20

Tел. 02 976 7524 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ул. "Проф. Ал. Станишев" № 17 (ДКЦ 12 - София), ет.3, каб.55

Tел. 02 925 1415
0888 419330
   

Община София, София гр. София, ул. "Янко Сакъзов" № 26 (НЦЗПБ)

Tел. 02 944 6999/ в.
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, ет.2

Tел. 044 618000 (ДКЦ
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, ет.2

Tел. 044 618000 (ДКЦ
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 2, ДКЦ-2, каб.84

Tел. 044 611922
0888 448243
   

Община Каварна, Раковски гр. Раковски, ул. "Васил Петлешков" №1

Tел. 03151 2033
03151 2427
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "Шести септември"

Tел. 032 605814