Микробиология

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8А, УМБАЛ Плевен, МДЛ по микробиология и вирусология

Tел. 064 886293
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8А, УМБАЛ Плевен, МДЛ по микробиология и вирусология

Tел. 064 886293
   

Община Перник, Перник гр. Перник, ул. "Брезник" № 2, МБАЛ "Рахила Ангелова", Микробиологична лаборатория

Tел. 076 688210/ вът
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 2, МБАЛ Ловеч, Микробиологична лаборатория

Tел. 096 308881 до 8
   

Община Троян, Троян гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 253

Tел. 0670 62701
0670 62702 (СБА
   

Община Дупница, Дупница гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

Tел. 0701 51823 до 2
   

Община Кюстендил, Кюстендил гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, Микробиологична лаборатория

Tел. 078 550261/ в.
   

Община Кюстендил, Кюстендил гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, Микробиологична лаборатория

Tел. 078 550261/ в.
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 6

Tел. 058 603123 (МЦ
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Димитър Петков" № 3

Tел. 058 601474 (ДКЦ
   

Община Добрич, Добрич гр. Добрич, ул. "Димитър Петков" № 3

Tел. 058 601474 (ДКЦ
   

Община Враца, Враца гр. Враца, ул. "Скакля" № 6

Tел. 092 663535
092 663434