Нефрология

Община София, София гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51Б

Tел. 02 4034000 (ДКЦ
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Младост 3", ул. "Свето преображение" № 20

Tел. 02 976 7500 (ДК
   

Община София, София гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51Б

Tел. 02 4034000
   

Община София, София гр. София ул. "Бяло море" № 8

Tел. 02 9432 207 (МД
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2

Tел. 0301 62831 (МЦ
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2

Tел. 0301 62666
0301 62208 (ДКЦ
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 2-А

Tел. 044 662063 (ДКЦ
   

Община Нова Загора, Нова Загора гр. Нова Загора, ул. "Стефан Караджа" № 42

Tел. 0457 65015
   

Община Сливен, Сливен ул. "Хаджи Димитър" № 39 Б-2

Нефрология.

Tел. 0888 201635
044 634017
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 2

Tел. 044 662836 (ДКЦ
   

Община Силистра, Силистра гр. Силистра, ул. "Москва" № 71

Tел. 0888 001542
   

Община Силистра, Силистра гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80

Tел. 086 824278 (МЦ