Нефрология

Община Бяла, Бяла гр. Бяла, ул. "Васил Левски" №62

Tел. 0817 71249
   

Община Русе, Русе гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, МБАЛ Русе АД, Отделение по вътрешни болести и нефрология

Tел. 082 887391
082 887238
   

Община Русе, Русе гр. Русе, ул. "Независимост" № 2

Tел. 082 814200
082 834200 (ДКЦ
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "България" №61

Tел. 032 940976
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "България" №61

Tел. 032 940976
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Асеновград, ул. "Оборище" №66 - база; гр. Пловдив бул. "Шести септември" №112-филиал

Tел. 032 648681
0331 65066
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул. "Ален Мак" №2 - 4

Tел. 032 960969
032 943375
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул."Ален Мак" №2

Tел. 032 960969
032 943375
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "България" № 234

Tел. 032 900833
032 900820
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул."Чорлу" №4

Tел. 032 670100
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул. "Тодор Александров" №16

Tел. 032 601544
032 601521
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" №5

Tел. 032 628071