Нефрология

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8А

Tел. 064 886422 - Ре
064 886457 (ДКЦ
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 1

Tел. 064 823111 - Ре
тел./факс: 064
   

Община Левски, Левски ул. Никола Вапцаров № 5, ет.2

Tел. 0650 86320
0888 683716
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8А, УМБАЛ Плевен, Клиника по нефрология

Tел. 064 886100
   

Община Плевен, Плевен ул. "Георги Кочев" № 8А (ДКЦ - Плевен), каб.318

Нефрология.

Tел. 0886 177115
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Коста Хаджипакев" № 7

Нефрология

Tел. 064 909090
064 909091
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Бенковски" № 75

Tел. 064 885555 (МЦ
   

Община Перник, Перник гр. Перник, ул. "Рига" № 3

Tел. 076 670013 (МЦ
   

Община Перник, Перник гр. Перник, ул. "Брезник" № 2, каб.6, ет.1

Tел. 0889 213730
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Трапезица" № 12

Tел. 034 448771
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Свети Иван Рилски" № 4, ет. 2

Нефрология

Tел. 0887 881937
034 444177
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, пл. "Алеко Константинов" № 22, ет.2

Tел. 096 300173
096 300174 (МЦ