Неонатология

Община София, София гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51Б

Tел. 02 4034000
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2, МБАЛ - Смолян АД, Неонатологично отделение

Tел. 0301 62666 - Це
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, МБАЛ "Д-р Иван Селимински", Отделение по неонатология

Tел. 044 611724
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, МБАЛ "Д-р Иван Селимински", Отделение по неонатология

Tел. 044 611724
   

Община Силистра, Силистра гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80, МБАЛ - Силистра АД, Неонатологично отделение

Tел. 086 818426
   

Община Русе, Русе гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, МБАЛ Русе АД, Неонатологично отделение

Tел. 0887 499892
082 834210
   

Община Пловдив, Пловдив бул. "България" №234, ет.3,4

Неонатология.

Tел. 032 905318
032 905343
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "България" №234, ет.3,4

Tел. 032 905318
032 905343
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "България" №234, ет.3,4

Tел. 032 905318
032 905343
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "България" №234, ет.3,4

Tел. 032 905318
032 905343
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" № 23

Tел. 064 805666
064 806838 (СБА
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" № 23 и бул. "Скобелев" № 20

Tел. 064 805666
064 806838 (СБА