Образна диагностика

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15, МБАЛ Пазарджик АД, Отделение по образна диагностика

Tел. 034 408535
034 408536
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15, МБАЛ Пазарджик АД, Отделение по образна диагностика

Tел. 034 408535
034 408536
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Свети Архангел" №19А

Tел. 034 440348
034 443248
   

Община Септември, Септември гр. Септември, бул. "България" № 80

Tел. 03561 2214 (МЦ
   

Община Пещера, Пещера гр. Пещера, ул. "Петър Раков" №14

Tел. 0350 63637
   

Община Монтана, Монтана гр. Монтана, ул. "Цар Борис ІІІ" № 22, ет.2

Tел. 096 305020
0889 797419
   

Община Троян, Троян гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 253

Tел. 0670 62701
0670 62702 (СБА
   

Община Ловеч, Ловеч гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27, МБАЛ "Ловеч" АД, Отделение по образна диагностика

Tел. 068 603381/ в.
   

Община Троян, Троян гр. Троян, ул. "Радецки" № 30

Tел. 0670 62019 (МБА
   

Община Дупница, Дупница гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

Tел. 0701 51823 до 2
   

Община Кюстендил, Кюстендил пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД

Tел. 078 550261
   

Община Кърджали, Кърджали гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Отделение по Образна диагностика

Tел. 0361 68404 (Рег