Обща и клинична патология

Община София, София Р-НСЕРДИКА,БУЛ.ХР.БОТЕВ№120,

Tел. 915 8530
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2

Tел. 0301 62666
0301 62208 (ДКЦ
   

Община Сливен, Сливен гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" № 5, ет.2

Tел. 044 618000 (ДКЦ
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8А

Tел. 064 886384 (ДКЦ
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8А

Tел. 064 886127 (ДКЦ
   

Община Плевен, Плевен гр. Плевен, ул. "Цар Симеон" № 23

Tел. 064 805666
064 806838 (СБА
   

Община Плевен, Плевен ул. "Сан Стефано" №1

Tел. 064 807001
   

Община Перник, Перник гр. Перник, ул. "Брезник" № 2, МБАЛ "Рахила Ангелова", Патологично отделение

Tел. 076 688210/ вът
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15, МБАЛ Пазарджик АД, Отделение по обща и клинична патология

Tел. 034 408747
0882 805626
   

Община Кюстендил, Кюстендил гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, Клинична патология

Tел. 078 550261/ в.
   

Община Дупница, Дупница гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД

Tел. 0701 51823 до 2
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Втори юни" № 66

Tел. 0879 440855