Общопрактикуващ лекар

Отрасъл Общопрактикуващ лекар по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Общопрактикуващ лекар по градове

Община София, София гр. София, ж.к. "Младост 3", ул. "Свето Преображение" № 20 (ДКЦ 25 - София)

Tел. 02 8811 164
0888 388721
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Дружба 1", ул. "Илия Бешков" № 1

Tел. 02 979 1699
   

Община София, София бул. Патриарх Евтимий № 37 (Първа МБАЛ - София), ет. 1, каб. 30

Общопрактикуващ лекар

Tел. 0898 565 925
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Надежда", ул. "Христо Силянов" № 77

Tел. 02 936 1227/ в.
   

Община София, София гр. София, бул. "Ген. Никола Жеков" № 3

Tел. 0888 648012
02 898 1201/ в.
   

Община София, София ул. Св. Георги Софийски № 3 (ВМА - Поликлиника)

Д-р Елка Парашкеванова Лазарова е общопрактикуващ лекар.

Tел. 0888 681 106
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Младост 3", ул. "Свето Преображение" № 20

Tел. 0888846180
   

Община София, София гр. София, р-н "Надежда", бул. "Ген. Никола Жеков" № 3

Tел. 0887 252906
02 8981201/ в.
   

Община София, София гр. София, бул. "Никола Габровски" № 20

Tел. 02 962 4528/ в.
0889 242130
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Овча купел 1", бл. 403, вх. Б, ет. 1, ап. 18

Tел. 0888 355278
   

Община София, София гр. София, бул. "Проф. Д-р Александър Станишев" № 17

Tел. 0888 756888
02 956 3717
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Младост 3", ул. "Свето Преображение" № 20

Tел. 0888 940641