Общопрактикуващ лекар

Отрасъл Общопрактикуващ лекар по градове

За вашето удобство кликнете тук, за да видите всички фирми от отрасъл Общопрактикуващ лекар по градове

Община Кубрат, Кубрат гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 22

Tел. 0898 698226
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул. "Храбрец" №15, ет. 1, каб. 19

Tел. 032 942356
0889 785945
   

Община Пловдив, Пловдив ул. Митрополит Панарет №6, ет. 1, каб. 1

общопрактикуващ лекар

Tел. 0898 470 955
032 63 27 44
   

Община Пловдив, Пловдив ул. Пантелей Генов №3

Общопрактикуващ лекар

Tел. 0898 643 452
032 95 27 58
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" №5, ет. 3, каб. 66

Tел. 0887 302285
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул."Малгара" №4

Tел. 032 699600
0888938295
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, бул. "Дунав" №69

Tел. 032 951147
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" №5

Tел. 032 623194
0894 218040
   

Община Сунгурларе, Съединение гр. Съединение, ул. "Ал. Стамболийски" № 28, ет. 2, каб. 1

Tел. 0318 23775
0887 961287
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" №5, ет. 3

Tел. 032 625831
0888 705833
   

Община Каварна, Раковски гр. Раковски, кв. "Секирово", ул. "Люлин" №28

Tел. 03151 2437,0888
   

Община Пловдив, Пловдив гр. Пловдив, ул. " Митрополит Панарет" № 6, ет. 2

Tел. 0888 478659