Трансфузионна хематология

Община Стара Загора, Стара Загора гр. Стара Загора, ул. "Х.Д.Асенов"№145

Tел. 042 633027
0885 941420, 08
   

Община Стара Загора, Стара Загора бул. "Ген. Столетов" №2

д-р Мария Динева Иванова е специалист трансфузионна хематология.

Tел. 0878 840343
042 611427
   

Община Смолян, Смолян гр. Смолян, бул. "България" № 2

Tел. 0301 62666
   

Община Сливен, Сливен ул. Стефан Караджа № 2, СЦ-1, каб.24

Трансфузионна хематология

Tел. 0896 845 607
   

Община Сливен, Сливен ул. "Димитър Пехливанов" № 5, ет.2

Tел. 044 618000
   

Община Силистра, Силистра гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" № 80, МБАЛ - Силистра АД, Отделение по трансфузионна хематология

Tел. 086 818422
   

Община Русе, Русе гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, МБАЛ Русе АД, Отделение по трансфузиционна хематология

Tел. 082 887228
082 887236
   

Община Перник, Перник ул. "Брезник" № 2, МБАЛ "Рахила Ангелова", Отделение по трансфузиционна хематология

Tел. 076 688210
   

Община Пазарджик, Пазарджик гр. Пазарджик, ул. "Болнична" № 15, МБАЛ Пазарджик АД, Отделение по Трансфузионна хематология

Tел. 034 408708
034 408709
   

Община Ловеч, Ловеч ул. Съйко Съев № 27

Трансфузионна хематология.

Tел. 0887 306 042
068 60 33 81
   

Община Кюстендил, Кюстендил гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, Отделение трансфузионна хематология

Tел. 078 550261/ в.
319
   

Община Кюстендил, Кюстендил гр. Кюстендил, пл. "17-ти януари" № 1, МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, Отделение трансфузионна хематология

Tел. 078 550261/ в.
319