Вътрешни болести

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Трети март" № 3

Tел. 066 813323
066 813390
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Брянска" № 1

Tел. 066 807212 (БМЦ
   

Община Благоевград, Габрово гр. Габрово, ул. "Трети март" № 3

Tел. 066 814358
066 807166
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Демокрация" № 17 и ул. "Втори юни" № 66

Tел. 092 663060
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "2-ри юни" № 64

Tел. 092 660822
0888 888511
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Демокрация" № 17 и ул. "Втори юни" № 66

Tел. 092 663060
   

Община Враца, Враца гр. Враца, ул. "Братя Миладиноваи" № 1а

Tел. 092 649050
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Втори юни" № 111

Tел. 092 660606
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "2-ри юни" № 64

мен. център Санита

Tел. 092 660822
0878974237
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Втори юни" № 111

Tел. 092 660606
   

Община Враца, Враца гр. Враца, бул. "Втори юни" № 111

Tел. 092 660606
   

Община Оряхово, Оряхово ул. "Арх. Цолов" № 98

Вътрешни болести

Tел. 0898 822683