Вътрешни болести

Община София, София гр. София, кв. "Ботунец", ул. "Иван Шонев" № 2

Tел. 02 994 3677 (ДК
   

Община София, София бул. "Цариградско шосе" № 133, БИЦ ИЗОТ, офис 6

Специалист по вътрешни болести и хомеопат

   

Община Етрополе, Етрополе гр. Етрополе, ул. "Бригадирска" № 1

Tел. 0720 62005 (МЦ
   

Община София, София гр. София, кв. "Ботунец", ул. "Иван Шонев" № 2

Tел. 02 994 3677
   

Община София, София гр. София, ул. "Княз Борис I-ви" № 21

Tел. 0700 17 012 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ул. "Искър" № 22

Tел. 02 986 5024 (ДК
   

Община София, София гр. София, бул. "Ген. Стефан Тошев" № 15-17

Tел. 02 855 3059 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Пловдивско поле" № 6

Tел. 02 807 6100
02 8076 299 (На
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Гео Милев", ул. "101" № 5

Tел. 02 870 1118
02 873 9919 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Ген. Стефан Тошев" № 15-17 (в сградата на ДКЦ ХХ )

Tел. 02 856 6879 (МЦ
   

Община София, София ул. "Ами Буе" № 27-29

Вътрешни болести.

Tел. 02 952 4297
02 952 5737
   

Община Елин Пелин, Елин Пелин гр. Елин Пелин, ул. "Хр. Ботев" № 13

Tел. 0725 66480 (МЦ