Вътрешни болести

Община София, София гр. София, ул. "Княз Борис I-ви" № 21

Tел. 0700 17 012 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Овча купел", бул. "Монтевидео" № 21

Tел. 02 955 5818
02 855 6051 (ДК
   

Община София, София гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 79-81

Tел. 02 942 0700 (МД
   

Община София, София гр. София, ул. "Пловдивско поле" № 6

Tел. 02 807 6100
02 8076 299 (На
   

Община София, София гр. София, бул. "България" № 104

Tел. 02 818 4600
02 818 4608 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Здраве" № 2

Tел. 02 952 5957
02 917 2451 (МЦ
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Орландовци", ул. "Христо Батанджиев" № 60

Tел. 02 936 7556 (МД
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Красна поляна", бул. "Ал. Стамболийски" № 186

Tел. 02 217153
02 821 9197 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" № 50

Tел. 02 951 6872
   

Община София, София гр. София, ул. "Стефан Сарафов" № 7

Tел. 02 952 3775
02 952 1363 (ДК
   

Община София, София гр. София, ул. "Георги С. Раковски" № 148 Б

Tел. 02 912 88
02 981 0331 (ДК
   

Община София, София гр. София, ж.к. "Овча купел 2", квадрант 18

Tел. 02 403 6100 (МЦ