Нотариуси - Кубрат

Община Кубрат, Кубрат ул. Цар Освободител 2

Нотариус Невена Стоянова предлага консултации, сертификация,

Tел. 0887 202 004
   

Община Кубрат, Кубрат ул. Гагарин 1

Нотариус Иванка Башева Йорданова предлага сертификация и заверка на документи.

Tел. 0889 406 942