ПРОМА-МАТ ООДИнженеринг Машини Автоматизация Технологии

София, бул. Асен Йорданов № 10
0887 542 847, ----------
Продукти Услуги    

Описание на дейността на ПРОМА-МАТ ООД

Конструиране,изработване,монтаж и пускане,ремонт и развитие на производствени машини и екипировка -всичко направено от нас е по поръчка на клиенти.
Профилът на ПРОМА-МАТ ООД е регистриран на адрес в София, бул. Асен Йорданов № 10. Може да сте попаднали тук като сте изписали името с латински букви, като например proma-mat ood . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от ПРОМА-МАТ ООД услуги написани на кирилица Машина и инструменти за топлинно спояване на вакуумно формовани опаковки., Машина за смесване и дозиране на двукомпонентни материали в отсъствие на въздух, Ръчна настолна преса двуколонна с две работни глави за книговезки и други цели, Ръчен настолен нож за рязане в пакет на хартия, картон, фолио,фурнир и други материали, Лебедки с преминаващо въже за спасителни и монтажни работи, Динамичен ръчен пенетрометър за полеви геомеханични изследвания., Тунелна сушилня за леки и нежни изделия, Копирно приспособление за контурно шлифоване на твърдосплавни детайли, Фенер ръчен взривобезопасен RExLED-07W за употреба във взривоопасни среди, Устройства за измерване осовото натоварване на леки автомобили и камиони, Туристически котки или с латиница mashina i instrumenti za toplinno spoiavane na vakuumno formovani opakovki., mashina za smesvane i dozirane na dvukomponentni materiali v otsastvie na vazduh, rachna nastolna presa dvukolonna s dve rabotni glavi za knigovezki i drugi tceli, rachen nastolen noj za riazane v paket na hartiia, karton, folio,furnir i drugi materiali, lebedki s preminavashto vaje za spasitelni i montajni raboti, dinamichen rachen penetrometar za polevi geomehanichni izsledvaniia., tunelna sushilnia za leki i nejni izdeliia, kopirno prisposoblenie za konturno shlifovane na tvardosplavni detajli, fener rachen vzrivobezopasen RExLED-07W za upotreba vav vzrivoopasni sredi, ustrojstva za izmervane osovoto natovarvane na leki avtomobili i kamioni, turisticheski kotki . Възможно е също да сте търсили някой от предлаганите от ПРОМА-МАТ ООД продукти написани на кирилица Проектиране,конструиране и изработване на специализирани машини, Конструиране и изработване на производствена екипировка по поръчка, Ремонт, реконструкция и развитие на машини, Инженерна и техническа поддръжка на производства, Ремонт на механизми на кинематични автомати и автоматизирани машини, Помпи и хидравлични устройства - ремонт,изработване на нови активни елементи, Монтаж и пускане в действие на машини, Ремонт на ел. двигатели захранвани през ротора тип Шраге-Рихтер, Изработка на алпийска екипировка, Конструктивна и технологична поготовка на машиностроителни изделия за производство, Консултации, Полиграфия - ремонти или с латиница proektirane,konstruirane i izrabotvane na spetcializirani mashini, konstruirane i izrabotvane na proizvodstvena ekipirovka po porachka, remont, rekonstruktciia i razvitie na mashini, injenerna i tehnicheska poddrajka na proizvodstva, remont na mehanizmi na kinematichni avtomati i avtomatizirani mashini, pompi i hidravlichni ustrojstva - remont,izrabotvane na novi aktivni elementi, montaj i puskane v dejstvie na mashini, remont na el. dvigateli zahranvani prez rotora tip shrage-rihter, izrabotka na alpijska ekipirovka, konstruktivna i tehnologichna pogotovka na mashinostroitelni izdeliia za proizvodstvo, konsultatcii, poligrafiia - remonti . ПРОМА-МАТ ООД има обекти в следните градове: София или на латиница sofiia . Можете да се свържете с ПРОМА-МАТ ООД по телефон или на място или да им изпратите запитване от тук. Ако мислите, че профила на ПРОМА-МАТ ООД е неактуален или фалшив, моля свържете се с нас.