Фирми започващи с буква "З"

Община София, София

Зърнопроизводство Зърнопроизводство

Tел. 081432041
   

Община София, София

Зърнопроизводство Зърнопроизводство

Tел. 081462281
   

Община София, София ул. Солна 10

селскостопански Селскостопански продукти.

Tел. 05962231
   

Община София, София

земеделска Производство на земеделска продуктция върху арендовани /наети/ земи.

Tел. 057969483
   

Община София, София

Зърнопроизводство Зърнопроизводство

Tел. 081402239
   

Община София, София

Зърнопроизводство Зърнопроизводство

Tел. 08163317
   

Община София, София

кооперация Земеделска кooпepaцuя Княжево се занимава със селскостопанско производство и търговия.

Tел. 08518262
   

Община София, София

торове Фирма Зара хим ООД, гр.Ст. Загора има за предмет на дейност производство на торове и химикали.

Tел. 0888432742
   

Община София, София ул.Асеновградско шосе

инкубатори Фирмата произвежда селскостопанско оборудване, инкубатори.

Tел. 032260490
   

Община София, София

селскостопанско Зeмeдeлcкa кooпepaцuя Поломие се занимава със селскостопанско производство и търговия със селскостопанска продукция.

Tел. 097122510
   

Община София, София бул. Патриарх Евтимий №155

Оценител Оценител - предприятия, недвижими имоти,машини и съоръжения, земеделски земи и др.

Tел. 0888031550
   
Запитване

Община София, София ул. Г.С. Раковски 24

Посредник Посредническа дейност в България.

Tел. 052602490