Фирми започващи с буква "К"

Община София, София ул. Невястата 35

земеделие КОС - Смолян извършва научна и приложна дейност в областта на планинското земеделие. Произвежда и реализира елитен посадъчен материал за...

Tел. 030133502,32704
   
Запитване

Община София, София ул. В. Карагьозов 11

кожи Преработка на кожи, изработка на кожени изделия развъждане на колхидски фазан и на дивеч лесокултурна и природозащитна дейност стопанисване на...

Tел. 04627738,23282,22007
   

Община София, София ул. Х. Димитър 20

ягоди Търговия с ягоди, малини и разсад за тях.

Tел. 06427581
   
Запитване

Община София, София ул. Капитан Райчо 95

пшеница Търговия на едро с хлебна пшеница, пивоварен ечемик, препарати за растителна защита и други селскостопански продукти.

Tел. 032623036
   

Община София, София

Зеленчукопроизводство Зеленчукопроизводство

Tел. 04637149
   

Община София, София

Свиневъдство Свиневъдство

Tел. 07326490,62316
   

Община София, София

пшеница Производство на пшеница, слънчоглед, царевица, соя, овес, просо и резене.

Tел. 091662514
   

Община София, София ул. Гогол 25

стопанство Информационни и консултански услуги в областта на селското стопанство.

Tел. 029440134,088723445
   

Община София, София ул. Георги Бенковски 81

инсталации Селскостопански продукти инженерингова дейност монтаж и сревиз на климатични инсталации и аварийни дизел-генератори.

Tел. 052236681
   

Община София, София бул. Васил Априлов №29

Рибопроизводство Рибопроизводство. Спортен риболов. гр. Велинград - яз. Малка Мътница.

Tел. 0887789484
   
Запитване

Община София, София ул. Червеноармейска No 8

селско Изкупуване, преработка, производство и продажба на селско стопанска продукция.

Tел. 05733478
   
Запитване

Община София, София ул. Ал. Стамболийски 53

селскостопанска Селскостопански продукти.

Tел. 051312363